Concurs Mobile History Map Repte: La Catalunya del segle XX

Concurs Mobile History Map.
Repte: La Catalunya del segle XX

L’objectiu del concurs Mobile History Map és fomentar la georeferenciació d’elements i testimonis de l’entorn personal de l’alumnat de Catalunya corresponents al segle XX. Aquesta edició del concurs convoca als centres de Catalunya a participar en el repte “La Catalunya del segle XX. Records i vivències d’un temps passat”, amb l’objectiu que els alumnes recuperin i recullin documents gràfics i orals del seu entorn proper per mostrar com eren els llocs, persones, històries, costums, oficis, eines, estils de vida, el lleure, la cultura, els jocs, etc al segle passat. 
La convocatòria està oberta als centres educatius de Catalunya en dues categories: primària i secundària.      BASES

Hi ha algunes novetats importants a tenir en compte en aquesta edició:

·         A diferència del curs passat, en que els premis s’atorgaren per una única aportació, en aquesta ocasió els premis seran per a totes 3 aportacions del paquet d’informació que presenti el grup.

·         Cada aportació ha d’estar en 3 idiomes en el cas de secundària i 2 en el de primària.

·         Cada paquet de 3 aportacions, haurà de incloure, en el moment de la inscripció, l’enllaç a un vídeo de 1min de durada (com a màxim)  en que s’expliqui com s’ha construït el contingut de les aportacions (quin i perquè s’ha triat, com s’ha recollit la informació, com s’ha seleccionat, alguna imatge de la informació presentada….). En el cas de les ZER es considerarà tots els codis que formen part de la ZER com un sol centre.

·         Cada centre podrà presentar com a màxim 3 grups de 3 aportacions (en 3 o 2 idiomes cadascuna) com a màxim per a cadascuna de les categories (primària i secundària).

El fet que només es puguin presentar 3 paquets per centre, no impedeix que a l’escenari cada centre pugui treballar amb molts més grups. És poden introduir punts sense tenir en compte les limitacions del concurs i seleccionar a última hora aquells que el centre decideixi portar a concurs. 

Tutorials i propostes didàctiques del blog del MHM, inclou vídeos tutorials i documentació sobre els fulls d’estil de cada format de presentació de la informació. Grup MHM de la Xarxa Docent on hi trobareu un canal de comunicació amb els altres usuaris que potser útil per resoldre alguns dubtes generalitzats.