Cinema a les aules

Fomentar la lectura crítica i comprensiva de la imatge, fer conèixer una història mínima i bàsica del cinema, difondre les quatre regles del llenguatge fílmic; contextualitzar una pel.lícula, gaudir del cinema, interrelacionar el currículum amb un conjunt de produccions cinematogràfiques són les vies per on CINESCOLA entén que s’ha de plantejar el cinema a les aules de primària i secundària.

Consulteu també el recull de recursos per treballar el cinema del nostre SE.