Activitats: Pla de Seguretat i Ed. Viària de Badalona

El Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona integra, un conjunt de programes i projectes que comparteixen l’objectiu de millorar la seguretat dels infants, dels joves i de la ciutadania quan camina per la via pública o utilitza un vehicle com a passatger/a o conductor/a.

La major part d’aquestes activitats es poden portar a terme en els centres escolars i algunes també en el temps de lleure.

Aquest Pla va incorporant noves activitats al llarg del curs i està elaborat per una comissió formada per diferents institucions, escoles, instituts, serveis, entitats i empreses compromeses amb la seguretat i l’educació viària a la nostra ciutat.
Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona
(CPSEVB)

Més informació:  Unitat d’Educació Viària de la Guàrdia Urbana Tel. 93 399 44 72
A/e: educacio_vial@badalona.cat