9 de febrer, Dia de la Internet Segura


Safer Internet Day (SID) 
El Dia de la Internet Segura (9 de febrer) se celebra a més de 100 països de tot el món des de ja fa una desena d'anys.
Aquest pot ser un bon motiu per realitzar activitats al voltant d'una competència bàsica de l'àmbit digital com és l'ús responsable de la xarxa. 
El Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres educatius de Catalunya materials didàctics per treballar el tema a l'aula mitjançant unitats didàctiques d'una sessió de classe. Els podeu trobar a l'XTEC: Dia de la Internet Segura