Marc organitzatiu i de funcionament

L’objectiu general de la TIAB és millorar les respostes als infants i adolescents de 0 a 18
anys de la ciutat, a partir del treball conjunt de tots els agents que configuren la xarxa
de serveis i entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit. Aquest objectiu de millora
abasta, de forma global, el conjunt d’estratègies orientades als infants i adolescents, tant
pel que fa a la participació, la promoció, la detecció, la prevenció, l’atenció i la protecció
d’aquest col·lectiu.

La TIAB es dotarà dels següents òrgans per a realitzar la seva tasca:
a) Plenari
b) Presidència i vicepresidència
c) Comissió tècnica
d) Grups de treball
e) Secretaria tècnica

Veure: Marc organitzatiu