The English Day és un model d’ actividad innovadora, lúdica i participativa que fomenta l’aprenentatge comunicatiu de la llengua anglesa amb l’objectiu de millorar la comprensió i l’expressió oral i facilitar l’intercanvi entre alumnes de diferents escoles.+

El grup de treball del PFZ “Elaboració de materials didàctics per a la llengua oral en anglès que reuneix mestres d’anglès de diferents escoles de Badalona ha proposat l’organització d’un English Day, a partir de les activitats preparades i experimentades a l’aula durant del curs, amb la finalitat que l’alumnat pugui practicar la llengua oral.

Accès al Sites restringit al membres del Seminari: GT anglès.