L’objectiu general de la TIAB és millorar les respostes als infants i adolescents de 0 a 18 anys de la ciutat, a partir del treball conjunt de tots els gents que configuren la xarxa de serveis i entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit. Aquest objectiu de millora abasta, de forma global, el conjunt d’estratègies orientades als infants i adolescents, tant pel que fa a la participació, la promoció, la detecció, la prevenció, l’atenció i la protecciód’aquest col·lectiu.
La TIAB també té com a objectiu fer propostes que orientin les polítiques municipals d’atenció a la infància i l’adolescència, impulsades pel govern municipal, així com assessorar i fer el seguiment de com aquestes s’implementen.