Model de formació i desenvolupament de la Xarxa Cb

El model de formació i desenvolupament de la Xarxa Cb s’ha recollit en el document “Formar per transformar”, que s’ha elaborat amb l’assessorament dels experts David Duran, Olga Esteve, Fernando Hernández i Neus Sanmartí.
Es tracta d’un model de formació en xarxa que té com a objectiu afavorir la transformació dels centres educatius per millorar els aprenentatges ​de tots els alumnes.
Actualment, més de 700 centres i 10.000 docents formen part d’aquesta xarxa.

Més informació.