Proves d’Avaluació Diagnòstica

 

Els centres que ja heu aplicat la prova, així com els que vau formar part de la mostra, podeu accedir al document d’orientacions per a la millora amb l’objectiu d’acompanyar-vos en l’anàlisi, la reflexió i la presa de decisions, a més d’oferir algunes recomanacions, recursos didàctics i instruments per a la diagnosi.

 

Els centres que encara no l’heu aplicat, els materials i instruments de suport necessaris per a l’avaluació els trobareu a l’adreça següent: http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-diagnostica-primaria/diagnostica-2020/