Robòtica educativa: Bee-bots

Els alumnes programen el moviment del robot amb els comandaments, creant una seqüenciació d’ordres per tal que el Bee-bot arribi allà on se li hagi demanat. Aquest tipus d’activitat ajuden a que els nostres alumnes treballin en equip, siguin creatius, fomenta el raonament lògic i estructura el pensament. El servei educatiu disposa de 6 bee-bots.

Experiències de centres