Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària

Ja s’han publicat les orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de primària. Aquest document s’ha elaborat en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC).  L’objectiu del present document és donar resposta a aquesta línia d’actuació del PEDC. Amb aquest document s’ofereix una aproximació a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat al llarg de tota l’educació primària i del nivell òptim que hauria d’assolir en finalitzar l’etapa educativa, per poder participar de forma activa en el seu procés d’aprenentatge.

Share