És la repetició de curs una estratègia efectiva per millorar els resultats acadèmics?

Com bé coneixeu, hi ha evidències que la repetició escolar no és una estratègia que afavoreix l’equitat pel que fa als resultats acadèmics entre l’alumnat repetidor i el no repetidor.

En aquest sentit, us informem que a la pàgina web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu s’ha publicat el Tast de dades 25, corresponent al mes d’abril, que respon a la pregunta: És la repetició de curs una estratègia efectiva per millorar els resultats acadèmics?

Share