ESC Pare Ramon Castelltort i Miralda :Jornada de biblioteques

Dins del marc de la 3a Trobada pedagògica de biblioteques escolars de Catalunya,  l’Escola Pare Ramon Castelltort  i Miralda  ha  presentat la seva experiència: “Una biblioteca participativa de tots i per a tots”

Més informació