Biblioteca INS Vallbona

 La biblioteca de l’INS Vallbona ha aconseguit el segell digital de bona pràctica de biblioteca escolar, com a agent dinamitzador cultural del centre.

Espai biblioteca Pare Ramon Castelltort i Miralda

L’escola Pare Ramon Castelltort i Miralda ha aconseguit el segell digital de bona pràctica de biblioteca escolar, com a agent d’equitat, participació i cohesió de la comunitat educativa.

ESC Garcia Lorca: Projecte Escolta’m

escoltamAplicat des de P5 a 6è de primària

El projecte Escolta’m és un projecte de tutoria personalitzada on els tutors disposen d’un espai temporal per reunir-se amb l’alumnat en forma de grup reduït (3 nens/nenes).
El projecte proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableixi una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que l’ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria. Anar alimentant i cuidant aquesta relació que esdevé indispensable perquè l’alumnat aprengui de manera significativa.
+ Informació

Share

Escola Font del Roure: Podem tocar les estrelles?

Presentació del camí que hem seguit com a centre per canviar la metodologia de treball, explicació de la FiC que estem realitzant enguany sobre metodologies d’enfocament globalitzat i presentació de dos projectes de centre:

  • De qui és aquesta petjada? Educació Infantil
  • Utopia, com governaries un país? Cicle Superior.
canvimetodologic
Share

Ens endinsem en el Sistema Solar: Escola Àuria (Igualada)

El projecte del Sistema Solar treballat dins l’Àrea del Coneixement del Medi s’ha concretat en la realització d’una maqueta amb tots els astres i amb informació interactiva usant diferents dispositius mòbils (BYOD) i tecnologies com la realitat augmentada, hologrames, etc.
Finalment s’ha avaluat l’aprenentatge mitjançant el Kahoot, la PDI i els portàtils de l’escola.
Han participat tots els alumnes de l’escola i tots el professionals… + informació

Share