Protocol del préstec

En situació de pandèmia, el préstec s’efectuarà amb uns condicionats específics:

Seguint les instruccions i la normativa vigent, el servei de préstec romandrà tancat temporalment, amb l’excepció de les maletes pedagògiques.

Per utilitzar aquests materials el professorat haurà d’adaptar les metodologies d’ús i seguretat.

Protocol del préstec:

  • Com a norma general, l’usuari haurà de pactar dia i hora de recollida del préstec amb el CRP.
  • El material es lliurarà dins una bossa de plàstic tancada.
  • Un cop acabat el període de préstec, el responsable del retorn ha d’assegurar la desinfecció dels materials
  • El material es retornarà dins una bossa de plàstic tancada.
  • Tot el material prestat restarà al SEAE una setmana de quarantena abans del següent préstec.