Novetats pàgina web del Consell Superior d’Avaluació

Us informem de la publicació, a la pàgina web del Consell, de tres números de la col·lecció ‘Documents’, que són els següents:

43 – Marc conceptual de l’avaluació de sisè d’educació primària

44 – Marc conceptual de l’avaluació de quart d’educació secundària obligatòria

45 – Marc conceptual de la competència matemàtica. PISA 2021