Sessions divulgatives de la Marató de TV3

Aquest any, la 29a edició de La Marató de TV3, que es farà el 20 de desembre i estarà dedicada a la Covid-19, desplegarà la seva capacitat de sensibilització i mobilització social en benefici de la recerca.

Aquest mes d’octubre s’ha iniciat la campanya de difusió, amb les sessions informatives als centres educatius i cívics de tot Catalunya, coordinades per la Fundació La Marató de TV3 i el Departament d’Educació. Podeu trobar informació al següent enllaç.

Cal tenir en compte les següents premisses a l’hora de realitzar la inscripció a les sessions divulgatives:

  • S’ha de demanar 1 sessió per grup estable (25-30 alumnes).
  • Les sessions no poden ser simultànies (ex. No es pot connectar 3 classes de 4t d’ESO a la mateixa sessió).
  • 1 sola petició per centre (si un centre té ESO, batxillerat i cicles, s’ha de coordinar prèviament per fer una sola petició web).
  • El centre pot demanar tantes sessions com necessiti, no hi ha límit entenent que es pugui cobrir secundària i cicles.
  • Enguany els centres no poden entrar al formulari per modificar o ampliar la petició realitzada.
  • Les sessions han de ser consecutives i compactades en una, dos, tres… jornades. Tantes com el centre necessiti. Exemple:   5-6 sessions al matí = 1 dia, 10-12 sessions al matí = 2 dies o 10 sessions entre matí i tarda = 1 dia o 2 dies.
  • Les sessions es poden fer de 08.00h a 20.00 h.
  • La petició s’ha de realitzar amb un mínim de 15 dies naturals abans de la data sol·licitada.

Per facilitar la participació dels centres educatius, la petició de sessions divulgatives organitzades per la Fundació de la Marató de TV3 es realitzarà online en el següent enllaç.

Per a qualsevol consulta podeu contactar a través de:  sessions_divulgatives@ccma.cat o bé als telèfons 93 552 74 98, 93 553 32 57, 93 552 74 99.