Competència digital – Formació extraordinària d’estiu. Del 13 de juliol al 30 d’agost

Us presentem la formació extraordinària d’estiu sobre Competència digital. Inscripció a partir del 13 de juliol. Més informació.

KUDIS D’AUTOFORMACIÓ: Les Kudi són càpsules autoformatives de 10h de durada certificades. Per poder participar en aquest tipus de formació cal inscriure’s a Odissea. Per a la certificació, un cop finalitzada la Kudi, els participants poden accedir a la inscripció del GTAF mitjançant un enllaç que es proporciona si es compleixen les condicions exposades a cada Kudi.
 • KUCD – Kudi de Competència Digital Docent. Aquesta càpsula planteja apropar els docents als diferents entorns virtuals per al seu ús des de la didàctica, la gestió, la comunicació i la col·laboració, l’ètica i el civisme digital i el desenvolupament professional.
 • KUBL- Kudi de Blended Learning o Educació híbrida. Aquesta càpsula permet conèixer el model Blended-learning o Educació Híbrida per tal de generar una proposta senzilla per aplicar-lo amb l’alumnat i compartir idees i propostes amb les persones participants. Al llarg de la càpsula s’exploren les característiques i possibles aplicacions didàctiques del model i es faciliten tot un seguit de recursos que es podem explorar i integrar a la proposta.
 • KUEI – Kudi d’Educació Infantil. Aquesta Kudi es presenten Propostes per entendre el món que ens envolta: inici del pensament matemàtic, Programació robòtica, Google maps i Realitat Augmentada., utilitzant tecnologia que està a l’alça en les escoles. Ofereix també activitats per fer amb el Google Maps, aplicació que ja tenim incorporada en la nostra vida quotidiana i que pot entrar en les propostes per als nens i nenes d’infantil.
 • KUCC – Kudi de Creació de continguts. En aquesta càpsula es treballaran diferents recursos sobre la creació de continguts visuals que permeten mostrar informació de forma resumida.
 • KUCO – Kudi de Cerca i organització de continguts digitals. En aquesta càpsula es treballaran diferents recursos relacionats amb la “cura de continguts” per cercar, seleccionar, classificar, transformar i compartir informació, especialment l’etiquetatge i els serveis de marcadors socials. Les eines de cura de continguts són  cada vegada més presents en les nostres estratègies com a docents ja que es fa necessari gestionar tota la informació que ens arriba per poder seleccionar aquella que ens és realment interessant.
 • KUCL – Kudi de Classroom. Aquesta Kudi és un primer pas introductori al que és Classroom. La Kudi té 5 activitats que es van obrint a mida que es facin les anteriors, i una avaluació final on únicament s’ha de compartir la classe de Classroom.
 • KUNA – Kudi de Narrativa Digital. Des del principi dels temps la humanitat ha explicat històries. Per a vendre, entretenir, convèncer, ensenyar, transmetre coneixements… Fins ara tot això només podia fer-se de manera oral o escrita. Amb l’arribada de la tecnologia de forma universal, s’ha obert un món de possibilitats. La narrativa digital o digital storytelling aplicada a l’Educació és un recurs poderós per captar l’atenció dels alumnes i motivar-los a participar.
 • KURG – Kudi de Representació gràfica de continguts Càpsula que ofereix diferents recursos per presentar informació de forma esquemàtica: mapes conceptuals, esquemes, línies del temps

CURSOS TIPUS MOOC (formació en línia, obert i massiu) sense persones formadores assignades i per tant el paper dels participants ha de ser molt autònom a la vegada que aprenent entre iguals. Per poder participar en aquest tipus de formació cal inscriure’s a Odissea. Per a la certificació, un cop finalitzat el curs, els participants poden accedir a la inscripció del GTAF mitjançant un enllaç que es proporciona si es compleixen les condicions exposades a la Guia del curs.

 • MODM – Aprendre amb dispositius mòbils. Aquest curs tipus MOOC pretén apropar el professorat a l’ús dels dispositius mòbils com a recursos d’ensenyament-aprenentatge mitjançant un recorregut pels seus aspectes més importants: seguretat i bon ús, metodologia, recursos i creació de continguts i d’activitats. Al llarg de la formació s’exploren les característiques i possibles aplicacions didàctiques de recursos digitals relacionats amb els objectius del curs.
 • MODO- L’ús pedagògic dels Entorns Virtuals d’Aprenentatge dirigit als docents. Al llarg del curs s’exploren les característiques i possibles aplicacions didàctiques de recursos digitals relacionats amb els objectius del curs. Es comparteixen experiències sobre el format d’educació híbrida entre els docents, s’acompanya als docents en l’adaptació dels materials i activitats al format d’educació híbrida.
 • MOCE- L’ús pedagògic dels Entorns Virtuals d’Aprenentatge dirigit als centres. MOOC adreçat a equips directius i membres de la comissió d’estratègia digital de centre. Al llarg del curs s’exploren les característiques i possibles aplicacions didàctiques de recursos digitals relacionats amb els objectius del curs.  Es reflexiona des de la mirada dels equips directius o comissions d’estratègia digital sobre l’ús d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge, es vincula l’ús de contextos educatius virtuals a la presencialitat a les aules i al mateix temps, que estigui recollit al PEC i s’estableixen els canals de comunicació amb la comunitat educativa. Concreció de la proposta educativa pel que fa l’organització de contextos educatius virtuals, el tipus d’activitats, temporalització i avaluació de les tasques.