Materials i informacions de les xerrades organitzades des del CRP Alt Empordà

Montserrat Barnadas. (CRP) Servei educatiu de l’Alt Empordà

https://docs.google.com/document/pub?id=1lKzqo3JfyoICW-LcT8RoBJh_fMg9v8N2ufAig3rDn_c

Data: 26/05/2011

Ponència: Recursos pedagògics sobre Educació emocional i resolució de conflictes

Per
respondre a la pregunta.
De quins recursos disposem per treballar l’educació emocional i la resolució de conflictes?

Podem compartir quins llibres, dvd, webs i experiències educatives hi ha per treballar aquest tema. Veurem què hi ha darrere d’alguns contes seleccionats. Veurem quines lectures són les adequades a cada situació. Exposició comentada de diferents recursos pedagògics per treballar la intel·ligència emocional, l’adquisició d’habilitats socials i resolució de conflictes. Recordem que les competències són coneixements, capacitats, habilitats i actituds personals que formen part del procés d’ensenyament-aprenentatge i que pretén el desenvolupament i la formació integral dels infants que els capacita per afrontar els reptes socials i personals del futur.

Josep Lluís Tejeda i Anna Maria Fabregas. (INS Illa de Rodes – Roses)

http://www.sealtemporda.eu/adjunts/rosespedia.pdf

Data: 27/10/2011

Ponència: Rosespèdia. Com fer recerca a l’ESO

Per
respondre a la pregunta.
Per a què serveix la Rosespèdia?

La Rosespèdia forma part del projecte de senyalització del patrimoni cultural de Roses.
Busca anar més enllà de la simple localització i denominació dels elements del catàleg del patrimoni, incorporant-hi tots els elements que ajudin a construir la identitat col—·lectiva dels rosincs i posant-los a l’abast eines que permetin la participació de tothom, residents i visitants, en la construcció d’aquesta identitat comú.

Ma Rosa Moret. (El Far de L’Empordà)

https://sites.google.com/a/xtec.cat/seae/_/rsrc/1468874193465/actualitza-t/dialoguem-amb/La%20vida%20als%20masos-b.jpg?height=146&width=200

Data: 24/11/2011

Ponència: La vida als masos

Per
respondre a la pregunta.
Com treballar per projectes?

L’experiència que l’escola del Far d’Empordà es va proposar, era desplegar un projecte lligat a l’entorn més immediat de l’escola i fer-hi prendre part activa a tota la comunitat educativa de manera que l’experiència no només resultés efectiva per alumnes i mestres implicats en el desenvolupament de les activitats, sinó que també traspués a tots els estaments del poble.

Pilar Arnaiz, Ma Rosa Farrés i Jaume Canyet. (ELIC SEAE)

https://docs.google.com/presentation/d/1CM0EzK5agl27gw1APRMc_YPRSuCOUzogS_gVZAfa5Tk/editamb/dialoguem-amb-recull/_draft_post/Saben_lleguir-b.png

Data: 26/04/2012

Ponència: El procés lector

Per respondre a la pregunta. Saben llegir els nostres alumnes?
(Adjunt: Les estratègies lectores)

En el moment de l’aprenentatge, cal que les diferents accions que fa el lector expert d’una forma més o menys inconscient i automàtica, les porti a terme d’una manera explícita per ensenyar l’alumnat i que li serveixin de model.

– D’aquesta manera ajuda l’alumne perquè les pugui aplicar, primer amb tot el grup i de manera més o menys pautada. Després passant a reflexionar-hi amb l’ajuda de l’adult. I, finalment, realitzant-les de forma autònoma.

Ma Teresa Abellán (ICE UB – Ed. Barcanova)

https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8c2VhZXxneDo2YWIyZDE0MjBiODdlYjNi

Data: 06/02/2013

Ponència: Educació emocional

Per respondre a la pregunta. Com treballar l’educació emocional a l’escola?

Un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar potenciar el desenvolupament desenvolupament emocional emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint tots dos els elements essencials del desenvolupament integral de la personalitat. Per això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions amb l’objectiu de capacitar a l’individu per afrontar millor els reptes que es plantegen a la vida quotidiana. (Rafael Bisquerra)