Hídricus

HídricusHídricus és un joc adreçat a alumnes de entre 8 i 13 anys que conté els següent documents:
1.Cartell plegable.
2. Joc de targetes de preguntes.
3. Joc de fitxes i daus.
4. Fitxes de l’aigua.
5. Enquestes d’avaluació.