Pla de formació de zona (PFZ)

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de Nou Barris) és la planificació a nivell de districte de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat dels centres del Districte de Nou Barris. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de Nou Barris

 

Calendari curs 2016-2017

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 27-04-16 20-05-16
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre juny 16
Comissió PFZ de Nou Barris: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 16-06-16
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 27-06-16 27-06-16
Publicació de les activitats aprovades 15-07-16
Inscripció del professorat a les activitats 12-09-16 28-09-16

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 28 de setembre 10 d’octubre de 2016 a partir del 17 d’octubre de 2016
Segon torn del 9 al 19 de gener 30 de gener de 2017 a partir de l’1 de febrer de 2017
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 21 de juny de 2017 a partir del 3 de juliol de 2017

 Per consultar l’adjudicació dels cursos:(usuari i contrasenya xtec)

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/les-meves-activitats/

Properament (el 20 d’abril) s’iniciarà el procés de detecció de necessitats de formació del professorat pel curs 2017-2018.