Decàleg sobre l’estat de la coeducació als vostres centres

DECÀLEG PER A LA DIAGNOSI

el Departament d’Educació posa en marxa un Programa per ajudar els centres educatius d’infantil, primària i secundària a treballar de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa, aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat.

L’objectiu és avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la perspectiva de gènere i la coeducació perquè contribueixin a la millora de la societat, on no tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, d’estereotips i doni eines per desenvolupar l’educació afectiva i sexual per prevenir la violència masclista. Aquesta educació afectiva i sexual des de les primeres etapes és un dels instruments per eradicar la violència.

El decàleg per a la reflexió sobre l’estat de la coeducació, la perspectiva de gènere i l’educació afectivosexual és una eina que ofereix de manera sintètica deu punts, perquè cada centre analitzi aquells aspectes que poden ser objecte de treball per tal d’incorporar-los a la seva dinàmica.