XXVIII Jornada de reflexió – Un nou present educatiu

Inscripció a la XXVIII Jornada

26 de novembre, de 16h. a 19h. en línia

Al llarg d’aquest darrer curs, el Consell Escolar de Catalunya ha reflexionat sobre el temps educatiu i n’ha extret algunes conclusions que posen de manifest la necessitat per part de tots els sectors de la comunitat educativa de disposar de temps per pensar, temps per reflexionar sobre el que estem fent, per què ho fem i com podem millorar. Un temps de reflexió en profunditat, que hauria de permetre que la comunitat educativa pugui analitzar i entendre el que està passant i, d’aquesta manera, preparar un context educatiu en què, per bé que la tecnologia ha de ser-hi molt present, no es caigui en el parany de perdre la centralitat en les persones si el que volem és fer camí cap a un nou humanisme.

Per a més informació, cliqueu aquí