Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a l’ESO

El Departament d’Educació, a través de la Direcció General d’Innovació i Recerca i Cultura Digital, ha creat un document vinculat al Pla d’educació digital de Catalunya on ens mostra algunes competències i instruments d’avaluació digitals per aplicar-les a l’aula. A més, hi ha dos exemples d’activitats per poder comparar i valorar com es pot fer i quins serien els aspectes més importants a tenir en compte.

Us deixem aquí l’enllaç per accedir al document.