OFERTA FORMATIVA EN LLENGÜES ESTRANGERES

Inscripcions obertes a l’oferta formativa en llengües estrangeres organitzats des del Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat (cursos telemàtics).
* ANGLÈS (metodologia):  Enllaç oferta cursos i inscripció

S’ha fet una modificació en les Pills in English per a docents de Secundària, en forma d’itineraris amb mini i macro pills. Aquestes activitats i informació de les mateixes es troba en el desplegable, sota el nom Itineraris. La resta d’activitats formatives es troben en el desplegable Cursos.
 
* FRANCÈS (metodologia):   Enllaç oferta cursos i inscripció
 
* AICLE/CLIL (anglès) i AICLE/EMILE (francès): Enllaç oferta cursos i inscripció
 
* ALEMANY (metodologia)Enllaç oferta cursos i inscripció
IMPORTANT: cada docent només es pot inscriure a un màxim de dues activitats en llengües estrangeres
Dates d’inscripció: del 13 al 26 de setembre de 2021