Guia per a la promoció de Treballs de recerca de Batxillerat en ecosistemes aquàtics continentals als municipis de Barcelona. 18 propostes per tots els gustos

Mitjançant el programa Va d’aigua, i amb la intenció de conservar i divulgar el valor dels sistemes aquàtics continentals, la diputació de Barcelona publica aquesta guia com a recurs educatiu amb l’objectiu de bastir un pont entre les dues ribes d’un riu que, ben comunicades, poden generar beneficis importants per a les dues comunitats que viuen a un costat i a l’altre:

  • Els centres de secundària del municipi, els alumnes i el professorat: el treball de recerca de batxillerat és un exercici d’investigació preceptiu per a tot l’alumnat de batxillerat. És una petita investigació monogràfica o bé interdisciplinària, amb una dedicació d’unes 70 hores que representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Els municipis i els equipaments municipals que mitjançant els treballs de recerca poden aprofitar una oportunitat molt valuosa d’obtenir informació sobre els seus ecosistemes aquàtics continentals i alhora una ocasió magnífica per integrar els joves i els centres educatius en la dinàmica de participació municipal.

Si teniu notícia d’algun de treball de recerca que tracti la temàtica de les aigües continentals i voleu que passin a formar part de la guia poseu-vos en contacte amb el CRP.

Més informació al document.