Servei Comunitari

FEDAC GUISSONA INS GUISSONA INS ANTONI TORROJA INS LA SEGARRA
Documents de compromís entre el centre i l’entitat

Autorització famílies

NOTÍCIES
ARTICLES
AVISOS


QUÈ ÉS EL SERVEI COMUNITARI?

El Servei Comunitari és una acció educativa per desenvolupar la competència social i ciutadana i té com a finalitat, garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Ha de formar part de la programació d’una o vàries matèries, ja que poden estar ubicats en qualsevol matèria que desenvolupi aquesta competència.

Els destinataris són els alumnes de 3r i 4t d’ESO dels centres públics i concertats de Catalunya.

El temps dedicat pot ser flexible, atenent el tipus d’activitat d’aprenentatge i servei que es porti a terme. Per l’experiència en Aprenentatge Servei que es té tant a Catalunya com a altres països, s’aconsella una dedicació aproximada de 20 hores al desenvolupament del Servei Comunitari, que inclogui un mínim  de 10 hores de servei actiu a la comunitat.

L’Aprenentatge Servei és la metodologia més adient per desenvolupar el Servei comunitari. L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Permet a l’alumnat analitzar l’entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís.


OBJECTIUS DEL SERVEI COMUNITARI

Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.
Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.

ÀMBITS PER DESENVOLUPAR PROJECTES DE SERVEI COMUNITARI


FUNCIONS DELS CENTRES

   • Vincular el Servei Comunitari al projecte educatiu del centre i al currículum
   • Vincular el Servei Comunitari a les necessitats de l’entorn
   • Incloure el projecte a la programació anual de centre, avaluat pel consell escolar i aprovat pel director o directora
   • Fer la planificació pedagògica i curricular del projecte: activitats d’aprenentatge, activitats de servei i criteris d’avaluació
   • Concretar aspectes funcionals:
     • Autorització de les famílies
     • Elaboració d’un document de compromís amb les entitats
   • Planificar el reconeixement del projecte: actes institucionals, lliurement de diplomes, etc.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

APRENENTATGE SERVEI CENTRE PROMOTOR SERVEI COMUNITARI XTEC SERVEI COMUNITARI ST LLEIDA

DOCUMENTACIÓ