Dossiers Didàctics de la Segarra

Aquests materials didàctics i pedagògics sobre la comarca de la Segarra van adreçats al professorat i alumnat que vulguin ampliar coneixements de l’entorn natural, social i físic Segarrenc. Han estat possible gràcies als diferents grups de treball constituïts en el Pla de Formació de Zona, sota la coordinació del Centre de Recursos Pedagògics dels Serveis Educatius de la Segarra; i són fruit del treball continuat al llarg dels cursos escolars.

Per la maquetació, publicació i impressió (d’alguns d’ells) han col·laborat entitats culturals locals i provincials. El nostre agraïment per haver-ho fet possible.

Col·lecció Itineraris “Segarra didàctics” Col·lecció ” Coneguem …” Col•lecció “Vergós Guerrejat. Un poble viu.”