Formació interna de centre (FIC)

ficModalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.
  • INFORMACIO SOBRE LA MODALITAT FIC 2021 -2022

Teniu tota la informació sobre les FIC i els itineraris a XTEC, Formació Interna de Centre (FIC).
Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Podeu consultar les formacions internes que estan fent els centres de la nostra zona:

O bé, els centres de Lleida: