Pla de Formació de Zona

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de (lloc) és la planificació a nivell comarcal de la… Llegeix més»

Programa d’Activitats Escolars PAE

Més de 150 entitats i institucions públiques i privades, integrades en el Consell de Coordinació Pedagògica, impulsat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona), promouen diferents activitats adreçades als centres i alumnat.

Els centres educatius de la ciutat tenen al seu abast més de… Llegeix més»