Presentació del PEEntorn

 

El Pla educatiu d’entorn és un instrument que dóna una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives del alumnes més enllà de l’àmbit acadèmic. Es tracta de construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, que permeti un treball formatiu fora de l’entorn escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i també de les altres institucions i entitats dels àmbits social, cultural i esportiu. Podeu consultar la notícia publicada per el Nació Digital que en fa referència.

El  dijous 15 de novembre de 2018  a les 6 de la tarda a la sala Tomàs Raguer del  Museu Etnogràfic de Ripoll es va presentar el Pla Educatiu d’Entorn de Ripoll.

Un dels elements estratègics del PEE és aconseguir una continuïtat més enllà del marc escolar i, per això, es promou una acció en xarxa de la comunitat educativa, més les famílies més tots els agents socials, econòmics, culturals, artístics, esportius i de lleure, amb potencial educatiu, que hi ha al territori. 

L’acte del PEE va tenir dues parts, una breu explicació del que és un pla d’entorn i de com es desplegarà a Ripoll  i una conferència a càrrec de Jaume Funes, conegut psicòleg, educador i periodista.