Conferència per a docents i pares

Continuem amb la línia de formar a tota la comunitat  educativa. Donem continuïtat  a la xerrada que va iniciar-se el passat  9 de setembre.
Són dues conferències molt interessants, una adreçada a docents i un altra a famílies.
Data: Dimecres 30 de setembre
Conferenciants: Eva Bach i Montse Jiménez
Docents. Conferència: Emocions i necessitats essencials en el temps actual. Horari: 17.30 – 19 h Enllaç a la conferència.  meet.google.com/esk-kcbw-ehm
Famílies. Conferència: Mares i pares influencers en temps de pandèmia. Horari: 19.00 – 20.30. Enlla a la conferència.   meet.google.com/dgs-fxna-qeo