Orientacions per al retrobament: desconfinament, la tornada als centres educatius.

El Consorci d’Educació de Barcelona ha publicat tot una sèrie d’orientacions per al retrobament i tornada als centres educatius a partir del 8 de juny. En les orientacions s’hauran de tenir en compte les instruccions sanitàries de prevenció i seguretat; així com les directrius del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona respecte a com s’organitzarà la vida escolar en aquestes circumstàncies excepcionals.

Descarregar Orientacions per al retrobament