Comunicat de la direcció de l’EAP Eixample

Benvolguts/des centres i famílies:

Donades les circumstàncies extraordinàries que malauradament ens toca viure, ens hem vist amb l’urgent necessitat de buscar vies alternatives al treball presencial del dia a dia,  per tal de no fer d’aquesta aturada un trencament en la nostra tasca assessora i d’acompanyament tant a vosaltres com als alumnes i a les famílies, especialment en un moment crític com és la preinscripció.

L’equip de l’EAP segueix operatiu en l’horari laboral habitual mentre duri aquesta aturada, via correu corporatiu  i si escau amb altres canals.

En nom de tot l’equip esperem poder seguir treballant per vosaltres tot i les dificultats.

Moltes gràcies i molts ànims.

Montserrat Caselles Directora EAP Eixample

Us facilitem els nostres correus: