Diversitat familiar

La maleta “Diversitat familiar” està formada pel joc de cartes “Tutty. Un joc de famílies diverses” i una selecció acurada de contes i àlbums infantils que abordem la diversitat familiar en sentit ampli, tal i com es viu i s’entén el concepte de família als nostres dies.