Programa El Gust per la Lectura

El Gust per la Lectura és un programa educatiu que ofereix propostes de lectura i recursos didàctics adaptats a cada nivell educatiu amb l’objectiu de formar bons lectors. El concurs ofereix als centres la possibilitat d’aprofitar aquestes propostes i recursos amb una motivació addicional per a la tasca docent i l’aprenentatge. Més de 200 centres i uns 7000 alumnes per curs hi han participat en les darreres edicions.

Material didàctic, estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura