Programa Èxit. L’amic@gran m’ajuda a estudiar

El programa Èxit promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona té l’objectiu prioritari d’assolir l’èxit escolar per a tothom i prevenir l’abandonament escolar prematur el Consorci d’Educació de Barcelona segueix apostant pel projecte Èxit, que des del 2001, dóna suport als centres educatius de la ciutat, ampliant el seu abast i les modalitats d’actuació.

Més informació aquí.