Programa de biblioteca escolar “puntedu”

El Programa de biblioteca escolar “puntedu”, un espai de coneixement i aprenentatge, s’inicia el curs 2004-2005 dins del marc dels Programes d’Innovació Educativa amb l’objectiu de potenciar la biblioteca escolar dels centres educatius de Catalunya.

Els objectius inicials del Programa, tot i que són vigents en l’actualitat, s’han anat adequant al nostre present immediat marcat per l’inici de l’era digital.

Així el Programa entén la biblioteca escolar actual com un centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament (CRAE) fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars, i com un element clau en l’assoliment de la competència lectora i l’adquisició d’aprenentatges autònoms, on la informació s’ofereix en tot tipus de suports.

La biblioteca escolar actual incorpora espais i serveis virtuals de difusió i es comunica i interacciona amb la seva comunitat d’usuaris (alumnat, professorat i famílies) mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, així com té presència en els entorns virtuals d’aprenentatge i en els sistemes d’informació del centre educatiu.

Tríptic del Programa de biblioteca escolar “puntedu”