Dificultats en la relació comunicació-llenguatgeLes dificultats que ens trobem a la pràctica educativa per atendre aquests infants que sembla que no es deixin educar sovint ens porten a posicions estèrils de rigidesa, impotència i angoixa. Les problemàtiques que observem al centre en l’eix de la relació i la comunicació donen compte de les dificultats que pot tenir l’infant per a trobar un lloc (simbòlic) en el món dels altres. Formació impartida per Montserrat Colillas.


Centre: Escola, Institut-Escola, i Llar d'infants- Escola bressol
Àrea de coneixement: Educació emocional Lingüístic
Convocada Inici:11/11/2021   Final:07/04/2022

Les dificultats que ens trobem a la pràctica educativa per atendre aquests infants que sembla que no es deixin educar sovint ens porten a posicions estèrils de rigidesa, impotència i angoixa. Les problemàtiques que observem al centre en l’eix de la relació i la comunicació donen compte de les dificultats que pot tenir l’infant per a trobar un lloc (simbòlic) en el món dels altres. Formació impartida per Montserrat Colillas.

Objectius

  • Situar les dificultats específiques dels infants de 0-6, en els processos de construcció de la personalitat: la relació amb els altres, amb l’entorn i amb els objectes.
  • Conèixer els punts en comú i l’especificitat de l’univers escolar enfront del familiar. La posició de l’educador.
  • Situar la tasca de l’atenció precoç a l’escola: detecció, intervenció i derivació a altres recursos de la xarxa socioeducativa i sanitària.
  • Repensar l’oferta educativa i el treball amb el grup per donar cabuda als funcionaments més particulars de cada infant.
Data d'incorporació: 08/07/2021