Revistes de didàctica de les matemàtiquesEs referencien 12 revistes de didàctica de les matemàtiques indicant la procedència, la freqüència en la que es publiquen i l’enllaç que permet accedir al contingut


Nivell: Internivells
Format: Publicació
Àrea de coneixement: Matemàtic

  • NOU BIAIX. Publicació conjunta de la FEEMCAT (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya) i la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques). Es publiquen un parell de números a l’any. Es rep de forma gratuïta sent soci o sòcia de qualsevol de les associacions de FEEMCAT(ADEMGI, Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals, APaMMsABEAM). Es poden consultar en línia tots els articles anteriors a l’any en curs. (Web de la revista)

  • SUMA. Publicació de la FESPM (Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemàtiques). Es publiquen tres números a l’any. Es rep de forma gratuïta sent soci o sòcia de qualsevol de les associacions de la FESPM, entre les que està FEEMCAT (ADEMGI, Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals, APaMMsABEAM). Es poden consultar en línia tots els articles apareguts en els dos anys anteriors a l’any en curs(Web de la revista)

  • UNO. Editada per GRAÓ. Es publiquen tres números a l’any i un article o dos de cada número es pot consultar gratuïtament. La subscripció anual inclou, a més, un llibre de la Biblioteca UNO i l’accès digital a tot el fons de la revista. (Web de la revista)

  • UNIÓN. Revista digital gratuïta publicada per la FISEM (Federación Iberoamericana de Educación Matemática). Es publiquen 4 números anuals. (Web de la revista)

  • EDMA 0-6 EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN LA INFANCIA. Revista electrònica, semestral i gratuïta de didàctica de les matemàtiques per a Educació Infantil i Primària. Està editada pel Grup Complutense de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques. (Web de la revista).

  • REDIMAT. Revista de Investigación en Educación Matemática és una revista electrònica quatrimestral editada per l’Editorial Hipatia que publica treballs empírics i teòrics originals, basats en investigacions científiques, amb diversos enfocaments teòrics i metodològics. (Web de la revista)

Objectius

Oferir informació sobre la diversitat de revistes de didàctica de les matemàtiques existent

Data d'incorporació: 07/06/2021