Projecte Competències científiques a l’ESO. Ciències 12-15Projecte curricular que exemplifica el treball per competències a 1r, 2n i 3r de l’ESO que treballa junts en una mateixa unitat idees clau de les diferents disciplines científiques per promoure la integració de coneixements.


Nivell: Secundària Obligatòria
Format: Activitats
Àrea de coneixement: Científic

El projecte Competències de pensament científic Ciències 12-15 ha estat dissenyat amb la finalitat que els alumnes assoleixin els objectius que el Departament d’Ensenyament considera obligatoris en finalitzar els estudis bàsics. Per aconseguir-ho es pretén que l’alumnat s’involucri en una llarga activitat científica escolar que passa reiteradament per l’exercici de certes competències, fonamentals per construir i aplicar nou coneixement científic. És un projecte integrador de les ciències amb enfocament interciències, que incorpora en les seves unitats coneixements de les diferents disciplines científiques independentment del curs (1rESO, 2n ESO i 3rESO) per al qual estan proposades.

Unitats del projecte:

1r ESO:

Unitat 1. La gosadia d’explorar l’univers: llunyà i alhora proper.

Unitat 2. El planeta blau. Per què? Fins quan?

Unitat 3. La vida a la Terra igual però diferent.

Al web del projecte podreu trobar les unitats de 2nESO i 3rESO.

Objectius

Els objectius de les unitats i activitats del  projecte són:

  • Promoure l’activitat científica escolar a partir de la interacció de l’alumnat amb els fenòmens naturals i el grup classe acompanyat pel professorat, experimentant les emocions que comporta.
  • Afavorir la implicació de l’alumnat en la construcció del propi coneixement científic per tal que contínuament pugi avaluar-lo i millorar-lo.

Per aconseguir-ho l’alumnat ha de ser capaç de:

  • Construir models científics de les diferents disciplines científiques que permetin explicar fenòmens naturals.
  • Identificar i resoldre preguntes i problemes en diferents contextos, aplicant models científics.
  • Promoure l’experimentació com a font d’evidències que sustenten la construcció del coneixement científic.
  • Relacionar el fonament bàsic del funcionament d’instruments científics amb la magnitud que mesuren per tal de contribuir a la construcció de coneixement científic.
  • Comunicar l’activitat científica a partir de la descripció de fenòmens i processos, de la seva explicació amb llenguatge científic i de l’argumentació de les pròpies opinions.Afavorir la implicació de l’alumnat en la construcció del propi coneixement científic per tal que contínuament pugi avaluar-lo i millorar-lo.
Data d'incorporació: 19/07/2021