Experiència formativa- Projecte Ciències 12-15: un enfocament competencial de les ciències dins del marc STEMExperiència formativa per treballar a partir d’activitats de les unitats didàctiques del projecte Ciències 12-15, i endinsar-se en la modelització, l’argumentació, la metaregulació dels aprenentatges i el treball col·laboratiu.


Centre: Institut
Format: Formació d'equips de centre
Àrea de coneixement: Científic
Convocada Inici:24/11/2021   Final:15/06/2022

Experiència formativa per treballar a partir d’activitats de les unitats didàctiques del projecte Ciències 12-15, i endinsar-se en la modelització, l’argumentació, la metaregulació dels aprenentatges i el treball col·laboratiu.

Objectius

Apoderar el professorat de l’ESO per treballar les ciències de manera integrada des de 1r fins a 3r de l’ESO, amb els suport de materials didàctics del projecte Ciènces 12-15  basats en recerca educativa, promovent la modelització i l’argumentació basada en evidències.

Data d'incorporació: 10/09/2021