Aprenentatge de llengües amb integració de tècniques del ioga educatiu. Curs d’aprofundiment.Curs adreçat a docents de diversos nivells educatius que hagin fet alguna formació de ioga educatiu per tal de treballar de manera integrada la llengua i les tècniques del ioga educatiu a l’aula. Enguany es treballarà al voltant de la llengua oral i la lectura. Curs d’aprofundiment.


Nivell: Internivells
Format: Curs
Àrea de coneixement: Lingüístic
Convocada Inici:18/10/2021 Final:16/05/2022

Curs adreçat a docents de diversos nivells educatius que hagin fet alguna formació de ioga educatiu per tal de treballar de manera integrada la llengua i les tècniques del ioga educatiu a l’aula. Enguany es treballarà al voltant de la llengua oral i la lectura. Curs d’aprofundiment.

Objectius

   Objectius generals:

 • Crear un clima d’aula afavoridor dels aprenentatges
 • Propiciar la interacció constructiva i respectuosa dins l’aula
 • Incrementar l’aprenentatge autònom i responsable de l’alumnat
 • Desenvolupar habilitats d’autoregulació emocional i cognitiva
 • Desenvolupar habilitats per adquirir més memòria lingüística de llarg termini (lèxic, ortografia, fonètica, estructures gramaticals, etc.)
 • Propiciar l’adquisició de confiança i millora de l’autoimatge en l’aprenentatge de llengües (L1 i L2)
 • Desenvolupar habilitats per potenciar l’atenció i la concentració per a la millora de l’aprenentatge

 

 • Objectius específics:
  • Fomentar la visió plurilingüe de l’aprenentatge de llengües
  • Millorar l’aprenentatge de les llengües a partir de l´ús de tècniques del ioga educatiu
  • Dotar els participants de tècniques de ioga educatiu que contribueixin a la millora de les competències comunicatives, socials i personals
  • Reflexionar sobre els processos d’adquisició personals i col·lectius de la llengua
  • Assessorar la implementació de les seqüències didàctiques dissenyades amb la integració d’habilitats lingüístiques amb tècniques del ioga educatiu, en els quals l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i la seva avaluació

 

Data d'incorporació: 21/06/2021