Construïm la idea de Medi

El món és un sistema complex i dinàmic, en constant evolució i transformació, resultant de la interacció entre els factors naturals i humans.  L’alumnat ha d’aprendre a mirar críticament l’entorn i l’actualitat i formar-se una opinió personal de manera justificada i raonada, que li permetrà trobar alternatives viables per aconseguir un món més just i sostenible.