Propostes que inspirenSelecció d’elements ARC relacionats amb el coneixement de medi a infantil i primària que des d’una mirada integradora fan propostes per l’aula.


Nivell: Infantil Primària
Format: Activitats
Àrea de coneixement: Coneixement del medi

Objectius

  • Inspirar i modelitzar bones propostes per portar a l’aula.
Data d'incorporació: 15/04/2021