Tecnologies per repensar la vida creant

Torna a [Oportunitats de desenvolupament docent]

Les necessitats de la millora de les condicions materials de vida dels humans motiven el desenvolupament de tècniques per donar respostes per satisfer-les. L’evolució de les tècniques i de la ciència ha donat pas a la tecnologia, desenvolupada i aplicada principalment des de l’enginyeria.

L’objectiu principal de la tecnologia és utilitzar el coneixement, de forma creativa, per dissenyar productes i solucions que millorin les condicions de vida de forma sostenible i respectuosa amb el medi, les societats i les persones. Des d’aquesta òptica, els aprenentatges que es poden generar amb la tecnologia tenen un abast globalitzador atès que s’analitzen les situacions de forma interdisciplinar i integrada.

En aquesta finestra trobaràs:

  • Recursos i accions formatives que promouen la innovació i la millora de l’ensenyament i aprenentatge de la tecnologia a l’aula.
  • Una mirada multidisciplinària de les tecnologies basada en la realització de projectes transversals.
  • Recursos pedagògics per implementar activitats globalitzades amb sentit.
  • Una introducció a la programació amb propostes per desenvolupar l’aprenentatge creatiu basat en la pràctica (learning by doing)

Contacte: cesire-tecnologies-grup@xtec.cat

Panoràmiques


Dissenyem i construïm (manual i digital)

El disseny i la construcció d'objectes en el marc d'un projecte són accions inherents a la tecnologia que li donen el seu caràcter pragmàtic.

Explorem la programació i la robòtica educativa

Introducció a la programació des del paradigma de l'aprenentatge creatiu i de la pràctica (learning by doing).