Ecosistemes d’activitat i catàlegs

Per a desenvolupar el projecte institucional, el CESIRE s’estructura en 4 ecosistemes d’activitat en constant diàleg entre ells i amb un ampli ventall d’agents externs. Fruit de l’activitat de cadascun dels ecosistemes es generen 4 catàlegs dirigits a la comunitat docent i als centres educatius:

Ecosistema 1

Ecosistema de suport a la recerca i generació de coneixement

Selecció i difusió de les aportacions de la recerca i el coneixement emergent en educació i de les darreres tendències en innovació pedagògica.


Selecció i difusió d’experiències d’innovació pedagògica centrades en les practiques d’aprenentatge.


Disseny, gestió i avaluació d’activitats per a l’actualització científica i la didàctica específica.


Disseny, gestió i avaluació d’activitats per a la reflexió i la generació de coneixement al voltant de l’aprenentatge amb sentit.


Dinamització de comunitats de recerca centrades en la creació, implementació i avaluació de projectes d’innovació de les practiques d’aprenentatge.

Ecosistema 2

Ecosistema d’oportunitats per al desenvolupament docent

Disseny, gestió i avaluació d’experiències de formació i d’autoformació.


Disseny, gestió i avaluació d’experiències d’aprenentatge transformadores entre iguals que potenciïn la innovació pedagògica i l’obtenció d’evidències d’èxit educatiu.


Disseny de recursos pedagògics innovadors que promoguin la innovació de les pràctiques d’aprenentatge.


Personalització d’experiències formatives i recursos pedagògics en funció dels objectius d’aprenentatge dels docents.

Ecosistema 3

Ecosistema d’oportunitats per a la innovació com a cultura de centre

Disseny, pilotatge i avaluació d’experiències de formació i d’autoformació de centre que promoguin processos d’innovació pedagògica en el marc de l’autonomia dels centres.


Disseny i implementació d’eines per a l’avaluació de la transferència i de l’impacte de la formació en les pràctiques d’aprenentatge del centre.


Disseny, pilotatge i avaluació del projecte d’innovació “Experiència d’aprenentatge en centre: per a la construcció d’un Eix Transversal d’Innovació Pedagògica” dirigit a Instituts Escola.


Singularització d’experiències formatives i recursos pedagògics en funció dels objectius prioritaris dels centres.

Ecosistema 4

Ecosistema de sinergies i connexions

Detecció i selecció de propostes de treball col.laboratiu amb agents o entitats externes d’àmbit local i internacional.


Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes col.laboratius que potenciïn la innovació i la recerca educativa.


Participació en l’organització d’esdeveniments formatius que promoguin l’actualització científica, la didàctica específica, així com la innovació metodològica.


Difusió dels continguts digitals d’interès generats en els esdeveniments formatius organitzats col.laborativament amb agents externs.


Difusió d’activitats de dinamització educativa dirigides a l’alumnat liderades per agents externs de la xarxa de col.laboradors del CESIRE.

CATÀLEG 1

ACCÉS A LA RECERCA I EVIDÈNCIES D’ÈXIT EDUCATIU:
Per a la generació i divulgació de saber pedagògic

DESTINATARIS:
COMUNITAT DOCENT

CATÀLEG 2

FINESTRES AL MÓN:
Per a la creació de nous entorns d’aprenentatge amb sentit

DESTINATARIS:
COMUNITAT DOCENT

CATÀLEG 3

EIXOS TRANSVERSALS D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA:
Per a la millora del PEC

DESTINATARIS:
CENTRES EDUCATIUS

CATÀLEG 4

NODES DE COL.LABORACIÓ:
Per a l’impuls de la innovació i la recerca

DESTINATARIS:
COMUNITAT DOCENT