Quaderns de camp

Algunes de les activitats que oferim s’acompanyen d’un quadern de camp, però entenent sempre que és un recurs opcional i complementari. Des del CdA oferirem un quadern en color per a cada subgrup de 3 alumnes. Si l’escola volgués disposar d’un quadern per alumne, pot portar-los impresos des del centre.

Per poder consultar els quaderns de camp podeu mirar dins de cada activitat. Recordem que així com sí que cal treballar continguts previs amb els alumnes,  no s’han de fer els quaderns abans de venir al camp d’aprenentatge.