Col·lectors solars

Què són i per a què serveixen?
Els col·lectors solars, també anomenats captadors solars o panells tèrmics, són uns aparells que serveixen per escalfar aigua amb l’energia calorífica del sol.
Funcionament
Es fa circular un fluid tèrmic (aigua amb anticongelant) per dins del col·lector de manera que en… Llegeix més»

Pluviòmetres

Per a què serveixen?
Els pluviòmetres serveixen per mesurar la pluja que ha caigut en un cert temps.
La mesura de la pluja ve de molt antic. Es té constància que els grecs (segle V abans de Crist) i els hindús (segle IV abans de Crist) ja tenien registres… Llegeix més»