VII Jornada d’Educació al Berguedà

L’educació ha de ser necessàriament una tasca compartida entre els diferents agents i  escenaris educatius implicats. Els equips docents i les famílies són, per descomptat, els qui més ens hem d’implicar per mantenir un treball compartit al llarg de l’escolaritat.

Millorar el treball conjunt al llarg dels anys d’escolaritat suposa un repte que afecta significativament  la qualitat educativa i el benestar de famílies, docents i alumnat.

Dimecres 6 de setembre de 2017

Pavelló de Suècia de Berga

Inscripció